MinFarm Logga

MinFarms Integritetspolicy

På MinFarm är vi djupt engagerade i att skydda och hantera din personuppgifter på ett korrekt och respektfullt sätt.

Vi har uppdaterat vår Integritetspolicy för att säkerställa att den är i enlighet med EU's dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR).

Om du har några frågor angående vår policy och hur vi hanterar dina personuppgifter ber vi dig kontakta vår dataskyddsansvarige via e-mail genom att skriva till kundservice@minfarm.se eller per post till MinFarm BIA AB, Box 7617, 103 94 Stockholm, Sverige.

Vilka är vi?

MinFarm BIA AB säljer matvaror från livsmedelsproducenter och levererar dessa direkt till våra kunder eller förmedlar dem via upphämtningsplatser. Vi tillverkar även teknologiska hårdvaruprodukter inom matindustrin.

Hur mottar vi personuppgifter från dig?

För att kunna placera en beställning på MinFarm.se och för att använda våra tjänster behöver vi motta och hantera vissa personuppgifter från dig. Detta inkluderar:

Vad för typ av information samlar vi in från dig?

Den personliga informationen som vi samlar in från dig inkluderar ditt namn, din fullständiga postadress, din e-mail och ditt telefonnummer.

Varför vi samlar in den här informationen och hur vi använder den

Vi samlar in den här informationen från dig för följande syften:

Datalagring

Vi lagrar din information så länge som ditt konto är aktivt och så länge som vi behöver för att kunna erbjuda våra tjänster. Om du vill stänga ned ditt konto och radera dina uppgifter kan du vända dig till kundservice@minfarm.se.

Vem har tillgång till din information?
Tredje parter som vi samarbetar med

Vi förmedlar dina personuppgifter till olika tredje parter som vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla vår tjänst till dig. Dessa inkluderar till exempel budfirmor och lagret som plockar din beställning. När vi använder oss av tjänsteleverantörer förmedlar vi endast den information som är nödvändig för att leverera tjänsten och uppgifterna används endast med syfte att leverera tjänsten i fråga.

Kommunikation via e-mail och mobiltelefoni

Vi vill bara kommunicera med dig när du vill bli kontaktad av oss. Du har möjlighet att välja att motta marknadsföringskommunikation från oss och du mottar även e-mail som är relaterade till dina transaktioner med MinFarm. Du kan välja att sluta motta marknadsföringsmaterial från oss genom att klicka på länken för att avsluta din prenumeration som du hittar längst ner i varje e-mail eller genom att ringa eller maila vår kundtjänst på 090-77 00 66 eller kundservice@minfarm.se. Vi skickar även e-mail och SMS-påminnelser i samband med matleveranser.

Säkerhet

Vi tar säkerhet på största allvar och säker lagring av dina uppgifter är viktigt för oss. Vi använder Secure Sockets Layer (SSL) för att kryptera personuppgifter när de förmedlas via internet. Överföring av information via Internet är aldrig 100% säkert så vi kan inte garantera fullständig säkerhet. Dina kontouppgifter skyddas av ett lösenord som du väljer och vi rekommenderar att du väljer det noggrant och att det sparas på ett säkert ställe.

Hur du kan få tillgång till och uppdatera din information

Du kan ändra ditt namn, din adress och ditt telefonnummer genom att gå in under ditt konto på vår hemsida. Om du önskar ändra din mailadress ber vi dig vänligen kontakta oss på kundservice@minfarm.se. Du har rätt att be om all information som MinFarm har angående dig. För att få tillgång till den ber vi dig kontakta oss på kundservice@minfarm.se.

Länkar till andra hemsidor

Vår hemsida innehåller länkar till andra websidor som drivs av andra företag och organisationer. Den här integritetspolicyn avser endast vår hemsida och vi rekommenderar att du läser motsvarande information om du besöker andra hemsidor. MinFarm är inte ansvariga för andra hemsidor även om du besöker dem via en länk från vår hemsida. Om du besöker vår hemsida via en länk från en extern hemsida ansvarar vi inte för deras integritetspolicy och deras metoder och vi rekommenderar även i dessa fall att du läser motsvarande information som de har på deras hemsida.

Överförande av dina personuppgifter utanför Europa

För att utföra en del av tjänsterna som vi erbjuder dig genom denna hemsida kan informationen som du tillhandahåller oss överföras till länder utanför Europeiska Unionen. Till exempel kan detta inträffa om någon av våra servrar befinner sig utanför EU. Dessa länder kan ha annan lagstiftning beträffande dataskydd. Genom att skicka oss dina personliga uppgifter godkänner du denna överföring, lagrande och processande. Om dina personliga uppgifter överförs till länder utanför EU säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras i enlighet med dina rättigheter och för användande enligt de syften som specificeras i denna policy. Om du använder våra tjänster när du befinner dig utanför EU kan informationen överföras till dig utanför EU med syftet att kunna tillhandahålla dig de efterfrågade tjänsterna.

Din rättighet att anmäla klagomål till myndighter

Du har rätt att helt utan administrativa och/eller juridiska sanktioner anmäla klagomål till de korrekta myndigheterna i medlemslandet där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum om du anser att hanteradet av dina personuppgifter har brytit mot det rådande regelverket. Myndigheten som har mottagit klagomålet är därefter skyldig att informera dig om ärendets status och utfall samt huruvida en juridisk sanktion är möjlig enligt artikel 78 av GDPR.