MinFarm Logga

MinFarms Villkor

Vid beställning av produkter från Lantbrukare anslutna till Minfarm Bia AB

Tillämpningsområde

Lantbrukaren och Kunden har avtalat om produktion, leverans och betalning av beställda produkter enligt order och på nedanstående villkor.

Villkor

Lantbrukaren ansvarar för att producera och leverera beställda produkter till Kunden inom avtalad tid och till avtalat pris.

Lantbrukaren ansvarar för att leverans av beställda produkter till Kunden sker på avtalad leveransdag och till den överenskomna centrala upphämtningsplatsen. Vid beställning för hemleverans ansvarar Lantbrukaren för leverans till centralt lager medan MinFarm tillsammans med transportpartners ansvarar för leverans till Kunds angivna adress. Kunden ska betala avtalat pris i förskott enligt order inom den på fakturan angivna tidsperioden. Vid utebliven betalning har MinFarm rätt att neka kund leverans av varan fram tills betalning sker samt att vidta åtgärder för indrivning av den uteblivna betalningen.

Kunden ansvarar för att hämtning sker av beställda produkter på den avtalade centrala upphämtningsplasten på leveransdagen eller att vid hemleverans ge möjlighet för hemleverans av varor till dörren vid den angivna adressen.

Om Kunden inte hämtar sin beställning på den avtalade leveransdagen eller gör det möjligt för hemleverans av varor till dörren vid den angivna adressen erhåller Kunden inte återbetalning av den i förväg erlagda betalningen och de beställda produkterna tillfaller Lantbrukaren.

Vid beställning av prenumerationsvaror enligt angivelse i information på hemsida, orderbekräftelse och/eller faktura pågår prenumeration tillsvidare fram tills att kunden per telefon eller per mail säger upp sin prenumeration. Detta skall ske minst fyra veckor innan everans, annars tar uppsägningen vid från och med leveransen därefter. Betalning av prenumerationen sker månaden innan leverans via faktura eller kreditkort.

Vid förhinder för Lantbrukaren att fullgöra leveransen av beställda produkter har Kunden rätt till återbetalning av den i förväg erlagda betalningen. När Lantbrukaren har bekräftat till MinFarm Bia AB att leverans enligt order ej kan ske ansvarar Minfarm Bia AB för återbetalningen till Kunden.

Upphör Avtalet mellan Minfarm Bia AB och Lantbrukaren återbetalar Minfarm Bia AB erlagd förskottsbetalning till Kunden.

Lantbrukare som är anslutna till Minfarm Bia AB har inför avtalet med Minfarm Bia AB erhållit nödvändig certifiering och/eller registrering för sin verksamhet och så länge avtalet består förbundit sig att följa den lagstiftning som gäller för sin verksamhet.

Minfarm Bia AB ansvarar inte i något fall för skador uppkomna hos Kunden på grund av de produkter som Lantbrukaren har levererat till Kunden. Lantbrukaren har ansvar för att de produkter som levereras till Kunden inte medför risk för människors hälsa.